Haftalık Yazılar

Zengin ve Mutlu olmak için

Afrika ‘ da yaklaşık 54 ülke var, bu kıtada yaşayan insan sayısı ise yaklaşık 1 milyar ve bu 1 milyar insanın üretebildiği toplam milli gelir ( Milli Gelir = Kabaca bir ülkenin bir yıl içerisinde ürettiği toplam mal ve hizmetlerin parasal değeri ) yaklaşık 2 Triyon dolar’dır.

Buna karşılık,

Almanya’nın nüfusu yaklaşık 82 milyon, toplam yıllık milli gelirleri ise yine yaklaşık 4 Trilyon dolar’dır. Buna göre Almanya, Afrika ülkelerinin toplam nüfusunun sadece %8si ile, bu 54 ülkenin toplamından yaklaşık 2 kat fazla bir milli gelire sahiptir.

Japonya’nın nüfusu yaklaşık 128 milyon, toplam yıllık milli gelirleri ise yine yaklaşık 5 Triyon dolar’ dır. Buna göre Japonya, Afrika ülkelerinin toplam nüfusunun sadece %13ü ile, bu 43 ülkenin toplamından yaklaşık 2,5 kat daha fazla bir milli gelire sahiptir.

Toplam nufusu yaklaşık 38 milyon olan Belçika, İsveç ve Hollanda’nın toplam milli gelirleri yaklaşık tıpkı Afrikadaki 54 ülkenin toplamı kadar yani yaklaşık 2 Triyon dolar’dır. Bu 3 ülke, 38 milyon insan kaynağı ile, yaklaşık 54 ülke ve yaklaşık toplam 1 milyar nufusa sahip Afrika ülkelerinin tümünün üretebildikleri milli gelirlerini, Afrika nüfusunun sadece %4’ü  kadar bir insan kaynağı ile elde edebilmektedirler.

Türkiye ‘ ye baktığımızda ise örneğin yaklaşık Almanya kadar bir nüfusa sahip olmamıza rağmen Almanya’nın sadece yaklaşık beşte biri ( 1/5 ) kadar bir milli gelire sahibiz. Bu veri bir anlamda Alman insan kaynağının Türk insan kaynağından 5 kat daha verimli mal ve hizmet üretimine sahip olduğunun ifadesi olabilir. ( Kaynak: Dünya Bankası 2018 verisinden derlenmiştir. )

Demekki herhangi bir ülkede yaşayan insanların zenginlik, refah ve mutluluk kavramları ile pozitif yönde bir ilişkilerinin olabilmesi için o ülke nüfusunun ne kadar kalabalık olduğu değil fakat o ülkede yaşayan bireylerin hangi niteliklere sahip oldukları önemli imiş.

Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporu ilk 20 ülke içerisinde Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç varlar, peki Türkiye bu ilk 20 içerisindemi ? Hayır değil… peki ilk 30 yada 40 yada 50 yada 60 yada 70 içerisindemi ? hayır değil … Malezya’nın bir üstünde 79. sıradayız.

Dolayısı ile, gerçek odur ki, gelişmiş ülkeler düzeyindeki bir verim ile üretmeden hiçbir ülkede zengin ve mutlu bir toplumdan bahis edilemiyor. Verimli bir üretimin ise tek bir anahtarı var; toplumdaki her bireyin ulaşabileceği pozitif bilim odaklı bir eğitim,  eksiksiz demokrasi, laiklik ve hukukun/adaletin egemen olduğu sosyal bir devlet.

İşte o zaman artık çocuk gelinlerimiz olmayacak, kadınlarımız dövülmeyecek, işkence görmeyecek ve öldürülmeyecekler; işte o zaman yalancıların, hırsızların, tembellerin, ahlaksızların, yobazların, din tüccarlarının ve benzerlerinin toplumumuzda etkin bir rol oynamaları mümkün olmayacak; işte o zaman bu topraklarda halen özgürce nefes alabilmemizi sağlamış olan Şehit ve Gazi’lerimize bugünkünden çok daha fazla saygı ve minnet duyabileceğiz ve işte ancak o zaman her bakımdan zenginlik ve mutluluk kavramları bizim insanımız içinde bugünkünden daha fazla hissedilebilir ve dokunulabilir kavramlar olacaktır.

Siteyi yada herhangi bir yazının içeriğini beğendi iseniz lütfen arkadaşlarınız ile paylaşınız, böylece başkaları da sitedeki yazıları okuma fırsatı bulabilir.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply