Browsing Tag

mutluluğu yakalama oyunu

Mutluluk kavramı üzerine birkaç söz

Peki Nasıl Daha Çok Mutlu Olacağız

Peki nasıl daha çok mutlu olacağız ?

Sürekli bir mutluluğun aranmaması gereğini sanırım kendi bakış açımdan izah edebildim. Ve asıl meselenin mutlu olabileceğimiz zamanlar da niçin mutlu olamadığımız olduğunu.

İşte bu noktada önce yanlışlarımızı idrak etmeli, daha sonra yaşadığımız olumsuzlukların nedenlerinin genellikle biz olduğuna inanmalıyız. Olanlardan başkalarını sorumlu tutma oyununu mutlaka ama mutlaka artık bir kenara bırakmalıyız ve temel yaşam felsefemizin mutlaka bize dönük, daima eleştirel ve sürekli değişime, daha iyiye devinmeye istekli olması gerekiyor kanaatimce.

Daha sonra da hatalarımıza muhatap olanlardan açık seçik, onların anlayabileceği bir dilde özür dilemeliyiz. Bilmeliyiz ki özür dilemek, sizin haksız olduğunuz, karşı tarafın haklı olduğu manasına gelmez. Aslında karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu ifade eder.

Continue Reading