Haftalık Yazılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

ATATÜRK DEMEK VATAN DEMEKTİR, CUMHURİYET DEMEKTİR, NAMUS DEMEKTİR, MEDENİYET DEMEKTİR, ADALET DEMEKTİR, LAİKLİK DEMEKTİR, YANİ EZ CÜMLE BİR TÜRK İÇİN NAMUSU İLE ÖZGÜRCE NEFES ALABİLMEK DEMEKTİR.  

SAKIN TEREDDÜT ETMEYİN; TÜRK MİLLETİNİN İÇİNDEKİ O YILMAZ KAHRAMAN BEKÇİLER, CANIMIZ ATATÜRK’ÜN “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” SÖZÜNÜ DAİMA HATIRLAYACAK VE GEREĞİ NE İSE, TAM ZAMANINDA TIPKI ONUN AŞAĞIDAKİ HİTABESİNDE ÖĞRETTİĞİ GİBİ BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEKSİZİN YAPACAKTIR. ÇÜNKÜ MUHTAÇ OLUNAN KUDRET O YILMAZ KAHRAMAN BEKÇİLERİN DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR VE BİNLERCE YIL MECVUT OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

VE BİN KERE OKUMAK GEREK.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Previous Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply